EKO - PEL s r.o.

Aktuality - Novinky


Kamna na pelety:
Model Ecotherm 1000

Akční nabídka

     ► Výkon 2,5 – 7 KW
     ► Vytopí 162 m3
     ► Účinnost až 90%
     ► Dálkové ovládání
 

Vysavač popela
s vlastním motorkem
Cena 1.990,- Kč

Vysavač popela
 
jdi na www.kirchner s.r.o.

     Nově v nabídce:


Nový typ kamen
závěsný - šířka jen 25 cm

připravujeme

Přilášení

Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapoměli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.

Kdo je On-line

Hosté On-line: 1

Členové On-line: 0

Registrovaní členové: 23,910
Nejnovější člen: Udalenie-trupnogo-zapaha-Fiest

Dotace info


                      Dotace do odvolání pozastaveny ! 

          Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění 
                        a přípravu teplé vody "Oblast C"

 

Tato oblast zahrnuje opatření využívající obnovitelné zdroje energie
pro vytápění a přípravu teplé vody. Technologická realizace opatření
musí splňovat podmínky předepsané v Příručce. Na rozdíl od oblasti
A a B mohou v oblasti C žádat i majitelé bytových domů postavené
v jedné z typizovaných panelových technologií. Podpory se může
dočkat žadatel, který se rozhodne vyměnit neekologický zdroj
vytápění na tuhá, nebo kapalná fosilní paliva nebo elektrické
vytápění za některý z podporovaných nízkoemisních zdrojů v
ytápění - kotel na biomasu či účinná tepelná čerpadla.
V případě novostaveb může žadatel získat dotaci na instalaci
některého z těchto zdrojů.Dotace v této oblasti jsou připraveny
i pro investice spojené s instalací solárně-termických kolektorů
na rodinné a bytové domy. Kolektory musí splňovat předepsaný
účel - přípravu teplé vody, nebo kombinaci přípravy teplé vody
a přitápění.

 

Doklady požadované pro zpracování projektu:
 
NUTNÉ:

• výpis z listu vlastnictví, popř. jiný doklad
   ( smlouva potvrzená notářem ) o vlastnictví nemovitosti
• snímek katastrální mapy
• doklady o spotřebě energie na otop domácnosti
   (vyúčtování plynu, elektřiny, účty za spotřebované
   uhlí apod.) za poslední 2 roky. 

 

 DOPORUČENÉ:

• projektová dokumentace stávajícího stavu
• informace o územně plánovací dokumentaci
• regulační plán

Postup žádosti o přidělení dotace

a) před zahájením projektu

 

Žádost lze podat na základě ohlášení stavby nebo vydání
stavebního povolení. Dotace je definitivně přiznaná
po ukončení akce a po doložení požadovaných příloh.
 
1. Fáze zpracování žádosti
   • Podání žádosti a požadovaných příloh
   • Kontrola předložených dokumentů
   • Schválení příslibu přidělení dotace
2. Fáze zpracování žádosti
   • Realizace investice
   • Shromáždění potřebných dokladů k proplacení dotace
      (faktury, oznámení o užívání stavby  apod.) 
      a jejich předložení na podacím místě
   • Proplacení dotace bankou 

     
b) po realizaci projektu

 

Tato možnost se týká pouze projektů ukončených po 1. 4. 2009.
Žádost lze podat do 12 měsíců po uvedení zařízení do trvalého
provozu, nejpozději však do 30. 6. 2012.

•  Podání žádosti a požadovaných příloh
•  Kontrola předložených dokumentů 
•  Potvrzení správnosti dokumentů SFŽP 
•  Proplacení dotace bankou

 

Podporované opatření

 Výše podpory

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva do novostaveb

95 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží
(o min. požadovaném měrném objemu 50 l/KW
topného výkonu zdroje tepla).


C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva  a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/KW topného výkonu zdroje tepla) do novostaveb

80 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže do novostaveb

50 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda, voda - voda

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda, voda - voda do novostaveb

75 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda do novostaveb
 

50 000 Kč

 
Program Zelená úsporám podporuje také zpracování
projektů a výpočtůnezbytných pro realizaci opatření.
O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční
podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti
o podporuinvestiční akce a bude poskytována do vyčerpání
financí vyčleněných pro tentoúčel, nejpozději však
do 31. března 2010.

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění

10 000 Kč

C.1 / C.2 - Dotace na projekt
a na kontrolu správnosti provedení opatření

5 000 Kč


Další informace připravujeme !

Vygenerované za: 0.03 sekund
1,092,799 návštěv